Ko gre za zdravje in varnost ali okolje, je naš cilj, da dajemo zgled.

Pri GTG plin ne želimo škodovati ljudem ali okolju. Naš cilj je, da postanemo vodilni v varnosti, zdravju, varovanju okolja in kakovosti (SHEQ). Nenehno si prizadevamo k izboljšanju kakovosti in varnosti naših izdelkov in storitev. Z enako mero smo zavezani zdravju, varnosti in poklicni zaščiti naših zaposlenih kot varovanju okolja na splošno. Naš globalni, integrirani sistem upravljanja nam pomaga pri dosegu teh ciljev, tako da vključuje zdravje in varnost v naše vsakodnevno poslovanje.

Naša proaktivna SHEQ kultura nam prav tako pomaga pri izpolnjevanju vaših pravnih in varnostnih odgovornosti. Konkretna asistenca vključuje praktične smernice, zakonodajne spremembe, varnostne liste, varnostne preglede in namenske pakete za usposabljanje.

Vse te aktivnosti spadajo pod širše okrilje naše Politike družbene odgovornosti, namenjene združevanju ciljev trajnostnega razvoja in vrednosti za stranke.

Informacija za javnost / PDF >>

Zdravje

in varnost

V zdravstvenih ustanovah nevarnost s kisikom obogatenega ozračja

Podjetje GTG plin d.o.o., ki je imetnik dovoljenja za promet z zdravilom za medicinski kisik (GTG plin 100-odstotni medicinski plin, kriogenski in medicinski kisik, GTG plin 100-odstotni medicinski plin, stisnjeni), vas želi obvestiti o nevarnostih s kisikom obogatenega ozračja v zdravstvenih ustanovah.

Evropsko združenje za tehnične pline (EIGA) je opozorilo na nedavne incidente v evropskih zdravstvenih ustanovah, ki so pokazali potrebo po ozaveščanju glede nevarnosti ozračja, obogatenega s kisikom, zlasti med pandemijo covida-19. Potencialne nevarnosti, povezane z ozračjem, ki je obogaten s kisikom, so dobro znane in opisane v več publikacijah plinskega združenja EIGA. Osebju, ki dela s kisikom, zagotavljajo vse informacije o nevarnosti požara in eksplozije pod temi pogoji.

Več informacij / PDF >>

Varnostno

opozorilo

Politika

podjetja

Politika podjetja GTG plin d.o.o.

Več informacij / PDF >>

Etični

kodeks

 • Odgovornost za proizvode
  Odgovornost za proizvode
 • Odgovornost za proizvode
  Odgovornost za proizvode
  Ko gre za zdravje in varnost ali okolje, je naš cilj, da dajemo zgled.
   
  Pri Linde ne želimo škodovati ljudem ali okolju. Naš cilj je, da postanemo vodilni v varnosti, zdravju, varovanju okolja in kakovosti (SHEQ). Nenehno si prizadevamo k izboljšanju kakovosti in varnosti naših izdelkov in storitev. Z enako mero smo zavezani zdravju, varnosti in poklicni zaščiti naših zaposlenih kot varovanju okolja na splošno. Naš globalni, integrirani sistem upravljanja nam pomaga pri dosegu teh ciljev, tako da vključuje zdravje in varnost v naše vsakodnevno poslovanje.

  Naša proaktivna SHEQ kultura nam prav tako pomaga pri izpolnjevanju vaših pravnih in varnostnih odgovornosti. Konkretna asistenca vključuje praktične smernice, zakonodajne spremembe, varnostne liste, varnostne preglede in namenske pakete za usposabljanje.

  Vse te aktivnosti spadajo pod širše okrilje naše Politike družbene odgovornosti, namenjene združevanju ciljev trajnostnega razvoja in vrednosti za stranke.

  Read More
 • Skrb za okolje
  Skrb za okolje
 • Skrb za okolje
  Skrb za okolje
  Ne samo, da si dejavno prizadevamo k zmanjševanju ogljičnega odtisa naših lasnih operacij po svetu, temveč nudimo tudi tehnologije in pline, ki pri zmanjševanju ali celo odpravi nevarnih izpustov pomagajo vam, našim strankam.
   
  Pri Linde smo zavezani k odgovorni uporabi naravnih virov, razvoju čistih tehnologij in zamenjavi škodljivih snovi z ekološko prijaznimi alternativami.
  Interni akcijski način
  Posebne aktivnosti vključujejo:

  • certificiranje lokacij, na primer ISO 14001,

  • ukrepi za zmanjševanje porabe energije,

  • zmanjševanje neposredne ali posredne emisije toplogrednih plinov in drugih onesnaževalcev zraka,

  • ravnanje z odpadki,

  • okolju prijazno upravljanje porabe vode in čiščenje odpadnih voda,

  • zmanjševanje porabe materialov (kovin, embalaže).

  Vzpostavitev stika z našimi strankami
  Naši plini in tehnologije vam pomagajo doseči vaše okoljske cilje na več različnih načinov. Ne le, da vam pomagamo pri optimizaciji vaših procesov, ampak nudimo tudi aplikacije za zmanjševanje neposrednih in posrednih okoljskih vplivov, ki izhajajo iz uporabe naših proizvodov. Raziščite primere aplikacij in rešitev, ki vam lahko pomagajo pri izvajanju vaše politike zaščite okolja.
  Read More
 • Varnost, zdravje in okolje na prvem mestu
  Varnost, zdravje in okolje na prvem mestu
 • Varnost, zdravje in okolje na prvem mestu
  Varnost, zdravje in okolje na prvem mestu
  Cilj GTG plin je popolnoma odpraviti nesreče in poškodbe - in ne samo v našem podjetju. Pri doseganju tega cilja prav tako aktivno podpiramo naše partnerje in stranke.
   
  Vsi plini so neločljivo povezani z nevarnostmi. Pri nepravilnem ravnanju lahko težave povzročata tudi kisik in dušik, ki ju vsakodnevno vdihavamo. Če se ukvarjate s plini, je bistveno, da poznate in razumete vse potencialne nevarnosti. Varnost vaših zaposlenih je odvisna od proaktivnega ravnanja. Naše poslanstvo o preprečevanju nezgod širimo izven Linde, tako da vas podpiramo s podrobnimi informacijami in praktičnimi napotki o varnem ravnanju z našimi proizvodi.
  Varnostni listi
  Nudimo podrobne in področno prilagojene varnostne informacije o vseh naših proizvodih.
  Zakonodajne smernice
  Ne le, da ravnamo v skladu z vsemi veljavnimi mednarodnimi, področnimi in nacionalnimi zakonodajami, ampak pri tem pomagamo tudi vam.
  Programi za usposabljanje in varnost
  Naše varnostne liste in podporo pri zakonodaji dopolnjujemo z različnimi namenskimi programi za usposabljanje in varnost.
  Read More
 • Naša vizija
  Naša vizija
 • Naša vizija
  Naša vizija
  Našo vizijo o varnosti, zdravju, okolju in kakovosti (SHEQ) zajemamo v politiki, ki služi interesom naših strank, zaposlenih, partnerjev in družbi nasploh
   
  Kot stranka ali partner skupine Linde lahko pričakujete veliko več kot le ustrezne proizvode in storitve po primernih cenah. Naša dolžnost je tudi zagotovitev lastnih operacij s čim manjšim ali brez škodljivih učinkov na zdravje ljudi ali okolje. Naš čut za odgovornost na tem področju oblikujemo v naši politiki za varnost, zdravje, okolje in kakovost (SHEQ). Ta politika opredeljuje okvir za različna orodja in postopke, ki usmerjajo naše vsakodnevne dejavnosti in poslovni pristop na splošno. Predvsem pa zajema občutek odgovornosti na osebni ravni. Vsi zaposleni v Linde so individualno in kolektivno odgovorni za to, da bomo izpolnili naše lastne standarde in vaša pričakovanja.
  SHEQ zajema 100% našega obnašanja, 100% našega časa ...
  ... znotraj Linde. Eden izmed temeljev naše SHEQ politike je zmanjšanje ali odprava poklicnih bolezni, poškodb in nesreč. Naša temeljna načela določajo, da morajo vsi naši ljudje imeti varno delovno okolje, razumeti in upoštevati ustrezne sisteme, postopke in ravnanje ter delati v organizaciji, ki izkazuje močan in viden vodilni položaj in nagrajuje korektno obnašanje.

  … in navzven. Tudi od ljudi, ki delajo za naša partnerska in pogodbena podjetja, pričakujemo, da ravnajo na način, ki izkazuje najvišjo prednost zdravju, varnosti in okolju v vsakem trenutku. Vrednote SHEQ so intuitiven in bistveni del vsake naše odločitve o naložbah in zaposlovanju, poslovnih potovanjih in obiskih obratov. Ne glede na to, ali smo na delovnem mestu ali doma, razvijamo in proizvajamo naše proizvode ali jih vam dostavljamo, je proaktivna SHEQ miselnost trdno zasidrana v vsak člen naše vrednostne verige. Zaradi nas samih. In zaradi vas.

  Read More

GTG plin d.o.o.

Bukovžlak 65b

SI-3000 Celje

Slovenija

Naročila plinov:

T: +386 (0)3 426 0 777

Centrala:
T: +386 (0)3 426 0 760

Dežurna servisna služba (24h):

M: 031 71 80 78

E: prodaja@gtg-plin.com

Delovni čas / pon. - pet. / 7.00 - 15.00

GTG plin d.o.o., PE Velenje

3320 Velenje, Preloška cesta 1

T: 03 891 90 02

Delovni čas / pon. - pet. / 7.00 - 15.00

PRODAJNA MESTA:

 

PAM d.o.o.

Prodaja tehničnih, prehrambenih plinov

5271 Vipava, Goriška cesta 5F

T: 05 368 53 63

Delovni čas / pon. - pet. / 8.00 - 16.00

 

ZMET, Marica Vedenik s.p.

Prodaja tehničnih, prehrambenih plinov, UNP

3312 Prebold, Sveti Lovrenc 55

T: 03 705 34 10

Delovni čas / pon. - pet. / 10.00 - 18.00

 

INPLAN D.O.O.

Poslovna enota Ptuj, poslvni center Petovia

Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj

T: 041 745 400, 02 788 00 04

Delovni čas / pon. - pet. / 7.00 - 15.00

 

 

NARAGLAV JOŽE s.p.

Prodaja tehničnih, prehrambenih plinov, UNP

8270 Krško, CKŽ 137

T: 07 490 12 81

Delovni čas / pon. - pet. / 8.00 - 15.00

 

KLJUČAVNIČARSTVO AJD d.o.o.

Prodaja tehničnih, prehrambenih plinov, UNP

2316 Zgornja ložnica, Korplje 3/a

T: 02 818 18 18

Delovni čas / pon. - pet. / 7.00 - 15.00

 

Milan Šanko d.o.o.

Prodaja hladilnih plinov

9000 Murska Sobota, Prešernova ulica 25

T: 02 536 18 42
M: 040 298 310 Milan Šanko

Delovni čas / pon. - pet. / 8.00 - 15.00

design www.enter.si