Podjetje dobavlja zaščitne in gorilne pline za uporabo pri varjenju, žlahtne pline, kalibracijske plinske mešanice, pline visoke čistoče in plinske mešanice v programu HiQ®. S tem zaposleni zagotavljajo najvišjo možno kakovost in globalno konsistenco plinov, opreme ter storitev. Kjer neposredna dobava plinov ni mogoča, jih priskrbijo od drugod, s čimer zagotavljajo zanesljivo in stalno oskrbo.

Podjetje GTG plin je tudi aktivno vključeno v razvoj, proizvodnjo in trženje postopkov ter opreme za uporabo plinov. Veliko teh dejavnosti se izvaja v izvrstno opremljenih centrih za uporabno tehnologijo podjetja Linde po vsem svetu. Poleg tega dobavlja tudi kemikalije, ki so v pomoč pri proizvodnji in postopkih mnogih industrij ter široko paleto hladilnih plinov za uporabo v klimatizaciji in hlajenju.

Da poteka dobava plinov nemoteno, ko je to potrebno in v potrebni količini, se načini oskrbe raztezajo od nizkotlačnih jeklenk do dobave preko plinovodov. Poleg industrijskih plinov podjetje svoje stranke oskrbuje s široko paleto strojne opreme, od opreme in tehnologije za varjenje ter varnosti do opreme in tehnologije za hrano ter pijačo, ohlajevanje in zamrzovanje.

Podjetje GTG plin polni in trži različne vrste plinov.

Naštejmo jih le nekaj:

kisik, dušik, argon, acetilen, ogljikov dioksid, vodik, helij.

Proizvodi

 • Atmosferski plini
  Atmosferski plini
 • Atmosferski plini
  Atmosferski plini
  Atmosfera je plinska plast, ki obkroža planet Zemljo. Gre za mešanico plinov, ki imajo vsak svoje edinstvene lastnosti.
   
  Atmosferski plini so torej plini, ki jih najdemo v zraku. Sem spadajo dušik, kisik, argon, ogljikov dioksid, žlahtni plini …

  Med njimi so za industrijo zanimivi le nekateri. Pridobivamo argon, kisik in dušik z ločevanjem zraka na posamezne komponente. To se izvede s podhlajevanjem zraka, dokler se posamezna komponenta ne utekočini in se lahko odstrani.

  Od ostalih plinov v tem razdelku nastane ogljikov dioksid kot stranski produkt raznih kemijskih postopkov obdelave. Helij se v naravi pojavlja samo v zemeljski skorji, kjer je ujet v žepe neporoznih kamnin, podobno kot nafta. Ta nahajališča helija najdemo samo na določenih območjih na svetu, kjer so ustrezni geološki pogoji. Zato je helij redek in drag plin.

  Vsak od teh plinov ima svoje edinstvene lastnosti. Skupaj tvorijo življenjsko pomembno mešanico, ki ima že več milijonov let iste sestavine, ne pa tudi istega razmerja. Večina atmosferskih plinov je uvrščena med nereaktivne ali inertne pline in samo oksidativna plina, kisik in ogljikov dioksid, hitro reagirata z drugimi elementi. Te in tudi druge lastnosti atmosferskih plinov se v celoti izkoriščajo pri industrijskih postopkih.

  Več vsebine / prospekti >>
 • Gorilni plini
  Gorilni plini
 • Gorilni plini
  Gorilni plini
  Asortiment proizvodov na osnovi molekul vodika in ogljikovodika, ki običajno gorijo z oksidantom za proizvajanje toplotne energije
   
  Vsak gorilni plin ima različno razmerje ogljikovih in vodikovih atomov, kar pomeni, da so za učinkovito gorenje plina potrebne različne količine kisika. To razmerje med gorivom in oksidantom vpliva na temperaturo plamena, vnetljivost in meje eksplozivnosti.

  Acetilen je lažji od zraka in ima med vsemi gorilnimi plini najvišjo temperaturo plamena. Poleg tega za popolno zgorevanje potrebuje najmanjšo količino kisika. (PDF prospekt >> Več vsebine)

  Vodik je lažji od zraka in gori z nevidnim plamenom. Prav tako je edini gorilni plin, ki ne vsebuje atomov ogljika.

  Propan je težji od zraka in ima višjo temperaturo primarnega ter sekundarnega plamena.

  Utekočinjeni naftni plin (LPG) je stranski produkt rafinerije surove nafte. Sestavljen je iz več gorilnih plinov, kot so metan, butan in propan. Razmerja med plini so različna glede na dobavitelja in zato se razlikujejo tudi lastnosti plamena.
  Več vsebine / prospekti >>
 • Plinske mešanice
  Plinske mešanice
 • Plinske mešanice
  Plinske mešanice
  Vrsta večkomponentnih proizvodov za točno določen namen v industriji, pri varjenju in rezanju, v medicini, v prehrambni industriji ...
   
  Plinske mešanice so obsežna in raznolika skupina izdelkov, razvita za uporabo v točno določenih industrijskih aplikacijah.

  Pakirana hrana s pomočjo plinskih mešanic ohranja kakovost tako, da se zrak v embalaži nadomesti z zaščitno plinsko mešanico. Z različnimi plinskimi mešanicami se izboljšujejo tudi lastnosti mnogih pijač, in sicer od vina, piva do brezalkoholnih napitkov.

  V proizvodnji se uporabljajo raznolike plinske mešanice za varjenje, rezanje in lasersko obdelavo. Lahko se neprekinjeno pripravljajo na licu mesta iz čistih plinov ali dostavijo že zmešane v jeklenkah različnih velikosti.

  Več vsebine / prospekti >>
 • Kemikalije
  Kemikalije
 • Kemikalije
  Kemikalije
  Proizvodnja in oskrba s kemikalijami za različne industrijske panoge, vključno s sistemom upravljanja zdravja in varnosti pri delu
   
  Ponudba
  Podjetje Linde ponuja široko paleto plinastih kemikalij. Mednje sodijo amonijak, ogljikov monoksid, etilen, etilen oksid, klorovodik, žveplov dioksid in heksafluorid ter še mnoge druge.
  Oskrbovane panoge
  S kemikalijami oskrbujemo stranke iz javnega in zasebnega sektorja, in sicer s področij čiščenja vode, proizvodnje kemičnih izdelkov, znanosti o materialih, proizvodnje penastih izdelkov, kemikalij, potisnih plinov za razprševanje aerosolov, zaviralcev gorenja, komunalnih služb in farmacevtske industrije.
  Linde rešitve
  Podjetje Linde ima po vsem svetu obrate za proizvodnjo in pakiranje kemikalij s kapacitetami za skladiščenje, drobljenje in mešanje kemikalij v rinfuznem stanju. V sodelovanju s svojo uveljavljeno mrežo proizvajalcev surovin vam lahko tako priskrbimo točno določene plinaste kemikalije v točno določenem trenutku. Linde vam nudi svoje proizvode v različnih embalažah od ISO zabojnikov in priklopnikov do sodov ter jeklenk.
  Varnost, kakovost in zakonodaja
  Podjetje GTG plin kot izključni distributer proizvodov podjetja Linde v Sloveniji dosledno izvaja strogo politiko, ki se nanaša na odgovornost za proizvod in odgovorno upravljanje zdravja, varnosti pri delu ter skrbi za okolje. Stranke imajo posledično že vzpostavljene sisteme za varno rabo strupenih, vnetljivih in ostalih nevarnih kemikalij.
  Več vsebine / prospekti >>
 • Plini in kemikalije za industrijo elektronike
  Plini in kemikalije za industrijo elektronike
 • Plini in kemikalije za industrijo elektronike
  Plini in kemikalije za industrijo elektronike
  Oskrba s celotnim spektrom ultra čistih plinov in kemikalij, sistemov ter storitev za pomoč proizvajalcem elektronike
  Zahteve glede plinov in kemikalij v industriji elektronike so med najstrožjimi na svetu. Oddelek za poslovanje na področju elektronike pri podjetju Linde vedno znova išče najbolj inovativne rešitve za pomoč uporabnikom pri rokovanju s plini in kemikalijami. Bistveno je namreč, da je oskrba varna in da je cenovno ugodna za podjetje in sprejemljiva za okolje.
  S kontinuirano ponudbo proizvodov in storitev, ki izpolnjujejo ali celo presegajo vaša pričakovanja kakovosti, želimo kot ekskluzivni distributer podjetja Linde v Sloveniji zagotoviti dolgoročno zadovoljstvo in zvestobo naših strank. V vseh sektorjih industrije elektronike – od raziskovalnih in razvojnih laboratorijev do proizvodnje v velikem obsegu –najdete pri nas rešitve za vaše morebitne težave pri postopkih ne glede na to, kje je vaš sedež. Naša globalna ponudba izdelkov, sistemov in storitev za industrijo elektronike vključuje:

  • pline v velikih količinah,

  • posebne pline za industrijo elektronike,

  • pline za litografijo,

  • generatorje plina ("on site" naprave),

  • storitve "on site",

  • plinske sisteme in opremo,

  • tekoče kemikalije.

  Več vsebine / prospekti >>
 • Utekočinjen naftni plin UNP
  Utekočinjen naftni plin UNP
 • Utekočinjen naftni plin UNP
  Utekočinjen naftni plin UNP
  Utekočinjen naftni plin se pridobiva pri predelavi nafte ter obdelavi zemeljskega plina.
  Sestavlja ga več vrst ogljikovodikov ali njihovih zmesi. V splošni rabi se uporabljata plina propan (C3H8) in butan (C4H10) kot samostojna plina ali njuni mešanici v različnih razmerjih.
  Utekočinjen naftni plin je brezbarven, brez vonja, vnetljiv, ni strupen, je pa narkotičen. Dodan mu je značilen vonj, po katerem zaznamo njegovo prisotnost. V ponudbi so na voljo jeklenke različnih velikosti:

  • jeklenke za gospodinjstvo 5 kg/10 kg – v oranžni barvi,

  • jeklenke za industrijo 35 kg – v oranžni barvi,

  • aluminijaste jeklenke 10 kg/11kg za pogon viličarjev – navojni ali hitri priklop.

  Več vsebine / prospekti >>
 • Helij
  Helij
 • Helij
  Helij
  Redek, a pomemben plin tako v industriji kot v svetu zabavljaštva
   
  Začetek zgodbe o heliju sega v leto 1868. Neodvisno drug od drugega sta francoski astronom Pierre Jules Cesar Janssen in angleški astronom sir Joseph Lockyer istočasno odkrila dotlej neznan element v sončevem spektru. Lockyer je predlagal, da bi se nova substanca imenovala helij po grškem bogu sonca Heliosu. Pa vendar je bil obstoj novega elementa dokazan šele leta 1895, ko je škotski kemik sir William Ramsey izoliral helij v mineralih urana na Zemlji, pozneje pa še v ozračju. Leta 1903 so helij odkrili v naravnem plinu, ki je vse odtlej njegov glavni vir. Helij je nestrupen, nekoroziven in nevnetljiv plin brez barve ter vonja. Vre pri 4,2 stopinjah Kelvina oziroma –269 °C, s čimer ima najnižje vrelišče med vsemi plini, tekoči helij pa je posledično najhladnejša snov na Zemlji. Zaradi tega je ravno pravšnji v vlogi kriogena na številnih najnovejših področjih, med katere sodijo superprevodnost pri slikanju z magnetno resonanco (MRI), jedrska magnetna resonanca (NMR), fizika delcev in druga kriogena področja. Zaradi posebnih lastnosti v plinskem stanju se helij uporablja v različnih industrijah in procesih, kot so potapljanje, dviganje, preverjanje neprepustnosti, v avtomobilski industriji, pri proizvodnji polprevodnikov, pri rezanju in varjenju ter v nanotehnologiji, rabi pa se tudi v analitične namene.

  Helij v tekočem stanju se kupcem dobavlja v posebnih izoliranih ISO zabojnikih ali Dewarjevih posodah, kot plin pa v jeklenkah ali snopih jeklenk. Podjetje Linde upravlja z enim največjih obratov za pridobivanje helija na svetu, in sicer v kansaškem Otisu. Ima pa še obrate v Alžiriji, Katarju in v Avstraliji. Več kot 50 obratov za pretakanje helija na vseh večjih trgih po svetu zagotavlja najzanesljivejšo distribucijsko mrežo v panogi.

  Več vsebine / prospekti >>
 • Suhi led
  Suhi led
 • Suhi led
  Suhi led
  Suhi led je ogljikov dioksid (CO2) v trdem agregatnem stanju; torej zamrznjen nestrupen plin. Izdeluje se v peletih debeline 3 milimetre s temperaturo -76°C. Lahko se uporablja v prehrambni industriji ali kot metoda čiščenja.
   
  V prehrambni industriji ga uporabljajo za podaljšanje vzdržljivosti mesnih in ostalih izdelkov. V vinogradništvu ga uporabljajo za hlajenje drozge. Pri polnjenju piva in drugih pijač ga dodajajo zato, da izdelkom podaljšajo rok trajanja.

  Kot metoda čiščenja se uporablja za peskanje, odstranjevanje barv in masti ter različnih drugih površinskih umazanij. Primeren je za čiščenje občutljivih površin. Takoj po čiščenju se ledeni delci zopet spremenijo v plin, ki se vrne v atmosfero. Ostane samo čista in suha površina.

  Suhi led se dobavlja v posebnih termičnih posodah, ki so primerne za transport in v katerih se ohranja potrebna nizka temperatura.

  Več vsebine / prospekti >>
 • Hladilna sredstva
  Hladilna sredstva
 • Hladilna sredstva
  Hladilna sredstva
  Zakonodaja in postopno opuščanje
   
  Skupina Linde je že več kot trideset let vodilni dobavitelj hladilnih sredstev za hladilno in klimatizacijsko industrijo. Nudi širok izbor fluoriranih toplogrednih plinov, vključno s fluoriranimi ogljikovodiki HFC (npr. R-134A, R-404A, R-410A, R-407C, R-422D, R-507, R-23, R-407F, R-417A) in hidrofluoriranimi ogljikovodiki HFO (npr. R-1234yf, R-1234ze, R-448A; R-449A).
  Podjetje ponuja tudi nabor okolju prijaznih naravnih hladilnih sredstev, vključno z amonijakom (R-717), ogljikovim dioksidom (R-744 ), propanom (R-290) in izobutanom (R-600a).
  Hlajenje kot proces je postal del našega vsakdanjega življenja. Hrana se hladi, zamrzuje, skladišči, prevaža in razstavlja v hlajenih enotah s pomočjo hladilnih plinov. Hkrati je hlajenje ključna komponenta mnogih industrijskih procesov, denimo, v farmaciji, kemični industriji ali pri pridobivanju zemeljskega plina. Celo naši avtomobili, pisarne, trgovine in javne stavbe se ohlajajo s pomočjo klimatskih naprav.
  Zakonodaja in postopno opuščanje
  Mnoga hladilna sredstva na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov so uvrščena med tista sredstva, ki povzročajo globalno segrevanje (GWP) ali škodljivo vplivajo na ozonski plašč (ODP). Zaradi tega proizvodnjo, prodajo in uporabo tovrstnih proizvodov omejuje zakonodaja. Podjetje GTG plin podpira in dosledno upošteva vse zakonodajne predpise ter strankam nudi možnost svetovanja pri ravnanju s hladilnimi sredstvi.
  Več vsebine / prospekti >>
 • Medicinski plini, medicinska oprema in tehnične rešitve
  Medicinski plini, medicinska oprema in tehnične rešitve
 • Medicinski plini, medicinska oprema in tehnične rešitve
  Medicinski plini, medicinska oprema in tehnične rešitve
  Podjetje GTG plin je vaš zanesljiv dobavitelj medicinskih plinov in opreme za bolnišnice in druge zdravstvene ustanove.

  Poskrbimo za vse vaše potrebe od proizvodnje do dobave medicinskih plinov ter prodaje, inštalacije in vzdrževanja opreme, tako da se lahko osredotočite samo na dobrobit svojih pacientov.

  Uporaba plinov v medicini:

  • plini za respiracijo,

  • MRI-preiskave,

  • hiperbarične komore,

  • inkubatorji – uporaba NO plina,

  • plini za diagnostiko,

  • plini za klinični laboratorij.

  Več vsebine / prospekti >>
 • Prehrambni plini
  Prehrambni plini
 • Prehrambni plini
  Prehrambni plini
  Prehrambni plini so opredeljeni kot plini, ki se uporabljajo kot pripomoček in/ali dodatek pri predelavi hrane za zagotavljanje skladnosti s standardi.
   
  Naši prehrambni plini so skladni s predpisi za hrano, kot je na primer direktiva Komisije 96/77/ES o aditivih za živila v državah Evropske unije.

  Glavni plini, ki se uporabljajo pri pakiranju v spremenjeni atmosferi (MAP), so ogljikov dioksid, dušik in kisik. Uporabljajo se posamezno ali v kombinaciji. Pri izbiri plina ali plinske zmesi je treba upoštevati lastnosti plinov in reagiranje s sestavinami hrane, npr. topnost v živilu.

  Za prehrambne namene podjetje GTG plin ponuja ogljikov dioksid (CO2), dušik (N2) in kisik (O2) za hrano ter njihove mešanice, a tudi druge pline, ki se lahko uporabljajo z živili. To so posamezni plini v jeklenkah pod visokim tlakom ter utekočinjeni plini v izoliranih rezervoarjih za naknadno mešanje pri pakirnem stroju.

  Dušik in kisik sta ločena od atmosferskega zraka. Ogljikov dioksid pridobivamo iz naravnih virov, kot stranski produkt postopka fermentacije (vino, pivo) ali pri proizvodnji amonijaka.

  Več vsebine / prospekti >>
 • Ohlajevanje, zamrzovanje hrane
  Ohlajevanje, zamrzovanje hrane
 • Ohlajevanje, zamrzovanje hrane
  Ohlajevanje, zamrzovanje hrane
  Naše podjetje aktivno deluje tudi na področju ohlajevanja in zamrzovanja prehrambnih izdelkov.
   
  V ponudbi podjetja so plini za ohlajevanje in zamrzovanje v tekoči obliki, vključno s tekočim dušikom (LIN), tekočim ogljikovim dioksidom (LIC) in ogljikovim dioksidom v obliki snega (suhi led).

  Zaradi zahtev o podaljšanju življenjskega roka zamrznjeni hrani in ponudbi čim kvalitetnejše in zdrave hrane podjetje GTG plin ponuja tehnologijo zamrzovanja s tekočimi plini, pri katerih se v kratkem času dosežejo zelo nizke temperature.

  Tehnologija Linde CRYOLINE uporablja utekočinjeni dušik–196 ºC in utekočinjeni ogljikov dioxid –79 ºC.

  Več vsebine / prospekti >>
 • Plini za varjenje in rezanje ter varnostno - regulacijska oprema
  Plini za varjenje in rezanje ter varnostno - regulacijska oprema
 • Plini za varjenje in rezanje ter varnostno - regulacijska oprema
  Plini za varjenje in rezanje ter varnostno - regulacijska oprema
  Podjetje Linde je eden največjih distributerjev plinov za varjenje in rezanje ter varnostno-regulacijske opreme na svetu.
   
  Več kot 100-letna tradicija na trgu industrijskih plinov in opreme zagotavlja razvoj celovitih rešitev in dobavo visokokakovostne industrijske opreme ter varnostno-regulacijskih izdelkov po vsem svetu.

  Z znanjem in sposobnostmi smo zaposleni v podjetju GTG plin idealni partner za oskrbo strank s proizvodi blagovne znamke podjetja Linde, vključno z originalnimi blagovnimi znamkami drugih vodilnih svetovnih proizvajalcev:

  • zaščitni plini za varjenje,

  • tehnični plini za lasersko varjenje in rezanje,

  • oprema za oskrbo s tehničnimi plini,

  • varnostna oprema za delo s tehničnimi plini,

  • pomožni material za delo s tehničnimi plini.

  Več vsebine / prospekti >>
 • 300-barska tehnologija, optimizacija oskrbe s plini
  300-barska tehnologija, optimizacija oskrbe s plini
 • 300-barska tehnologija, optimizacija oskrbe s plini
  300-barska tehnologija, optimizacija oskrbe s plini
  Polnitev 300-barskih jeklenk in snopov ima več prednosti, saj prinaša nove racionalne rešitve pri oskrbi s tehničnimi plini, hkrati pa poveča učinkovitost, produktivnost, ekonomičnost in zanesljivost oskrbe.
  Prednosti uporabe 300-barskih polnitev:

  • večja količina plina v embalaži, zmanjšanje pogostosti dobav,

  • zmanjšanje frekvence menjav in manipulacije,

  • zmanjšanje skladiščnega prostora,

  • uporaba novih jeklenk z različnimi tipi ventilov,

  • takojšnja uporaba ob nadgradnji regulacijske opreme,

  • pozitiven vpliv na okolje.

  Uporaba 300-barske tehnologije je ob upoštevanju vseh varnostnih pravil enostavna in popolnoma varna.

  Primerna je za vse vrste aplikacij, tako za tehnične pline kot tudi za pline visokih čistoč.

  Več vsebine / prospekti >>
 • Specialni plini in oprema HiQ
  Specialni plini in oprema HiQ
 • Specialni plini in oprema HiQ
  Specialni plini in oprema HiQ
  Laboratorijske aplikacije – specialni plini in oprema HiQ Natančnost je pomembna pri vsem, kar počnemo zaposleni v podjetju GTG plin.
  HiQ™ predstavlja visoko kakovostne čiste pline in plinske mešanice ter posebno varnostno-regulacijsko opremo skupine Linde. To so kalibracijske plinske mešanice, instrumentalni plini, plini visoke čistosti in oprema za natančno doziranje plina. Vse to so proizvodi in storitve za najučinkovitejše vodenje najsodobnejših laboratorijev in merilnih aplikacij.

  Zakaj je HiQ drugačen od ostalih? Prvič, natančnost je pomembna pri vsem, kar počnemo. Drugič, v ponudbo HiQ sodijo številni edinstveni proizvodi, ki so na voljo izključno pri podjetju Linde in hčerinskih podjetjih znotraj skupine Linde Group.

  Več vsebine / prospekti >>

GTG plin d.o.o.

Bukovžlak 65b

SI-3000 Celje

Slovenija

Naročila plinov:

T: +386 (0)3 426 0 777

Centrala:
T: +386 (0)3 426 0 760

Dežurna servisna služba (24h):

M: 031 71 80 78

E: prodaja@gtg-plin.com

Delovni čas / pon. - pet. / 7.00 - 15.00

GTG plin d.o.o., PE Velenje

3320 Velenje, Preloška cesta 1

T: 03 891 90 02

Delovni čas / pon. - pet. / 7.00 - 15.00

PRODAJNA MESTA:

 

PAM d.o.o.

Prodaja tehničnih, prehrambenih plinov

5271 Vipava, Goriška cesta 5F

T: 05 368 53 63

Delovni čas / pon. - pet. / 8.00 - 16.00

 

ZMET, Marica Vedenik s.p.

Prodaja tehničnih, prehrambenih plinov, UNP

3312 Prebold, Sveti Lovrenc 55

T: 03 705 34 10

Delovni čas / pon. - pet. / 10.00 - 18.00

 

INPLAN D.O.O.

Poslovna enota Ptuj, poslvni center Petovia

Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj

T: 041 745 400, 02 788 00 04

Delovni čas / pon. - pet. / 7.00 - 15.00

 

 

NARAGLAV JOŽE s.p.

Prodaja tehničnih, prehrambenih plinov, UNP

8270 Krško, CKŽ 137

T: 07 490 12 81

Delovni čas / pon. - pet. / 8.00 - 15.00

 

KLJUČAVNIČARSTVO AJD d.o.o.

Prodaja tehničnih, prehrambenih plinov, UNP

2316 Zgornja ložnica, Korplje 3/a

T: 02 818 18 18

Delovni čas / pon. - pet. / 7.00 - 15.00

 

Milan Šanko d.o.o.

Prodaja hladilnih plinov

9000 Murska Sobota, Prešernova ulica 25

T: 02 536 18 42
M: 040 298 310 Milan Šanko

Delovni čas / pon. - pet. / 8.00 - 15.00

design www.enter.si