GTG plin d.o.o. isporučuje (proizvodi) i prodaje različite vrste plinova.

Navedimo samo neke od njih:

kisik, dušik, argon, acetilen, ugljični dioksid, vodik, helij,...

 

Tvrtka isporučuje gorive i zaštitne plinove za rezanje i zavarivanje, plemenite plinove, plinske mješavine za umjeravanje te plinove i plinske mješavine visoke čistoće HiQ®. Time se osigurava najviša moguća kvaliteta i globalna konzistentnost plinova, opreme i usluga. Tamo gdje nije moguća direktna opskrba plinom, isporučuju se s drugih mjesta, čime se osigurava pouzdana i održiva opskrba.

GTG plin d.o.o. je također aktivno uključen u procese razvoja, proizvodnje i marketinga te opreme za korištenje plinova. Mnoge od tih aktivnosti provode se u dobro opremljenim centrima Linde Gas-a diljem svijeta. Osim toga, također isporučujemo i kemikalije koje pomažu u proizvodnji i procesima mnogih industrija. Isto tako, isporučujemo široku paletu rashladnih plinova za uporabu u klimatizaciji i hlađenju.

 

Kako bi dovod plina bio kontinuiran, prema potrebi i u potrebnoj količini, opskrba može biti od niskotlačnih boca do isporuke kroz cjevovode. Pored industrijskih plinova, tvrtka svoje kupce pokriva i širokom paletom hardware-a, od opreme i tehnologije za zavarivanje, sigurnosne, zaštitne opreme do opreme i tehnologije za hranu i piće, hlađenje i zamrzavanje.

 

Proizvodi

 • Atmosferski plinovi
  Atmosferski plinovi
 • Atmosferski plinovi
  Atmosferski plinovi
  Atmosfera je plinoviti plašt koji okružuje planet Zemlju. Radi se o mješavini plinova pri čemu svaki ima svoja određena svojstva
   
  Atmosferski plinovi su plinovi koji se nalaze u zraku. Tu pripadaju dušik, kisik, argon, ugljikov dioksid, plemeniti plinovi...

  Među njima su za industriju zanimljivi samo neki. Dobivamo argon, kisik i dušik separacijom zraka na pojedinačne komponente. To se postiže pothlađivanjem zraka sve dok se pojedinačna komponenta ne ukaplji i ukloni iz smjese (temeljem njenog vrelišta).

  Od ostalih plinova iz ovog odjeljka, ugljikov dioksid nastaje kao nusproizvod raznih kemijskih postupaka obrade. Helij se u prirodi pojavljuje samo u zemaljskoj kori, zarobljen u džepovima neporoznih stijena, slično kao nafta. Ta se nalazišta helija nalaze samo na određenim područjima na svijetu i to tamo gdje su odgovarajući geološki uvjeti. Zato je helij rijedak i skup plin.

  Svaki od tih plinova ima svoja jedinstvena svojstva. Zajedno tvore životno važnu mješavinu koja već milijunima godina sadrži iste komponente, ali ne i isti sastav. Većina atmosferskih plinova se kategorizira kao nereaktivni, odnosno inertni, pri čemu samo oksidativni plinovi kisik i ugljikov dioksid reagiraju s drugim elementima. Ta, ali i druga svojstva atmosferskih plinova se koriste u industrijskim postupcima.

  Više informacija / prospekti >>
 • Zapaljivi plinovi
  Zapaljivi plinovi
 • Zapaljivi plinovi
  Zapaljivi plinovi
  Asortiman proizvoda na bazi molekula vodika i ugljikovodika koji obično sagorijevaju s oksidansom za proizvodnju toplinske energije
   
  Svaki zapaljivi plin ima različiti omjer ugljikovih i vodikovih atoma, što znači da su za učinkovito gorenje plina potrebne različite količine kisika. Taj omjer između goriva i oksidansa utječe na temperaturu plamena, zapaljivost i granice eksplozivnosti.

  Acetilen je lakši od zraka i od svih zapaljivih plinova ima najvišu temperaturu plamena. Osim toga, za potpuno sagorijevanje treba najmanju količinu kisika. (PDF prospekt >> Več vsebine)

  Vodik je lakši od zraka i gori nevidljivim plamenom. Jedini je zapaljivi plin koji ne sadrži atome ugljika.

  Propan je teži od zraka i ima višu temperaturu primarnog i sekundarnog plamena.

  Ukapljeni naftni plin (LPG) je nusproizvod rafinacije sirove nafte. Sastoji se od više zapaljivih plinova kao što su metan, propan i butan. Omjeri među plinovima su različiti obzirom na dobavljača i zbog toga se također razlikuju svojstva plamena.
  Više informacija / prospekti >>
 • Plinske mješavine
  Plinske mješavine
 • Plinske mješavine
  Plinske mješavine
  Plinske mješavine su vrsta višekomponentnih proizvoda za točno definiranu namjenu u industriji, kod zavarivanja i rezanja, u medicini, u prehrambenoj industriji...
   
  To je vrlo velika i opsežna skupina proizvoda, razvijena za određenu primjenu u industrijskim aplikacijama.

  Pakiranje hrane, uz pomoć plinskih mješavina (MAP), čuva kvalitetu namirnica tako što se zrak u pakiranju zamjeni s posebnom plinskom mješavinom. S različitim plinskim mješavinama, poboljšavaju se svojstva raznih pića kao što su vina, pivo, i drugi alkoholni i bezalkoholni napitci.

  U industrijskoj proizvodnji, koriste se različite plinske mješavine za zavarivanje, rezanje i lasersku obradu. Postoji mogućnost pripreme na mjestu korištenja iz čistih plinova ili se dostavljaju već prije pripremljene mješavine u bocama i baterijama.

  Više informacija / prospekti >>
 • Kemikalije
  Kemikalije
 • Kemikalije
  Kemikalije
  Proizvodnja i opskrba kemikalijama za različite grane industrije, uključujući sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
   
  Ponuda
  Tvrtka Linde/GTG plin nudi široku paletu plinovitih kemikalija. Među njih pripadaju amonijak, ugljikov monoksid, etilen, etilen oksid, klorovodik, sumporov dioksid i sumporov heksafluorid te još mnogi drugi.
  Grane koje se opskrbljuju
  Kemikalijama opskrbljujemo klijente iz javnog i privatnog sektora, s područja pročišćavanja vode, proizvodnje kemijskih proizvoda, znanosti o materijalima, proizvodnje pjenastih proizvoda, kemikalija, potisnih plinova za raspršivanje aerosola, usporivača gorenja, komunalnih službi i farmaceutske industrije.
  Linde rješenja
  Tvrtka Linde ima po cijelom svijetu postrojenja za proizvodnju i pakiranje kemikalija s kapacitetima za skladištenje, drobljenje i miješanje kemikalija u rinfuznom obliku. U suradnji sa svojom uspostavljenom mrežom proizvođača sirovina, u mogućnosti smo pribaviti i isporučiti točno određene plinovite kemikalije u točno određenom trenutku. Linde vam nudi svoje proizvode u različitim ambalažama, od ISO kontejnera i trailera sve do posuda i boca.
  Sigurnost, kvaliteta i zakonodavstvo
  Tvrtka GTG plin kao ekskluzivni distributer proizvoda tvrtke Linde u Hrvatskoj dosljedno provodi strogu politiku koja se odnosi na odgovornost za proizvod i odgovorno upravljanje zdravljem, sigurnošću na radu te o zaštiti okoliša. Kao rezultat toga, klijenti imaju uspostavljene sustave za sigurno korištenje otrovnih, zapaljivih i ostalih opasnih kemikalija.
  Više informacija / prospekti >>
 • Plinovi in kemikalije za elektronsku industriju
  Plinovi in kemikalije za elektronsku industriju
 • Plinovi in kemikalije za elektronsku industriju
  Plinovi in kemikalije za elektronsku industriju
  Opskrba s cjelovitim spektrom ultra čistih plinova i kemikalija, sustavima za pomoć kod proizvodnje proizvođačima elektronike
  Zahtjevi za čistoću plinova i kemikalija u industriji elektronike su među najstrožim na svijetu. Prodaja plinova za područje elektronike tvrtke Linde trudi se pronaći najnovija inspirativna rješenja kao pomoć korisnicima kod rukovanja s plinovima i kemikalijama. Najvažnije je da je opskrba sigurna i cjenovno prihvatljiva za tvrtku te sigurna za okoliš.
  S kontinuiranom ponudom proizvoda i usluga koji ispunjavaju ili čak nude više nego što traži odjel za kvalitetu, a kao ekskluzivni distributer tvrtke Linde u Hrvatskoj, naša tvrtka želi osigurati dugoročnu sigurnu opskrbu i zadovoljstvo naših stranaka. U svim sektorima industrije elektronike, od ideja i razvojnih laboratorija, do masovne proizvodnje, kod nas možete naći rješenja za Vaše moguće probleme, bez obzira gdje se nalazili. Naša globalna ponuda proizvoda, sustava za industriju elektronike uključuje:

  • plinove u velikim spremnicima,

  • posebne plinove za industriju elektronike,

  • plinove za litografiju,

  • generatore plinova ("on site" postrojenja),

  • postrojenja "on site",

  • plinske sustave i opremu,

  • tekuće kemikalije.

  Više informacija / prospekti >>
 • Ukapljeni naftni plin UNP
  Ukapljeni naftni plin UNP
 • Ukapljeni naftni plin UNP
  Ukapljeni naftni plin UNP
  Ukapljeni naftni plin se dobiva preradom nafte i zemnog plina
  Sastoji se od više vrsta ugljikovodika i njihovih smjesa. Općenito se koriste plinovi propan (C3H8) i butan (C4H10) kao pojedinačni plinovi ili njihove mješavine u različitim omjerima.
  Ukapljeni naftni plin je bezbojan, bez mirisa, zapaljiv, nije otrovan, ali ima narkotična svojstva. Dodaje mu se karakterističan miris prema kojemu utvrđujemo njegovu prisutnost. U ponudi su boce različitih veličina:

  •Boce za kućanstvo 5 kg/10 kg – u narančastoj boji,

  • Boce za industriju 35 kg – u narančastoj boji,

  • Aluminijske boce 10 kg/11kg za pogon viličara – na navoj ili brzu spojku.

  Više informacija / prospekti >>
 • Helij
  Helij
 • Helij
  Helij
  Rijedak, ali važan plin, kako u industriji tako i u svijetu zabave
   
  Priča o heliju počinje 1868. godine. Neovisno jedan o drugome, francuski astronom Pierre Jules Cesar Janssen i engleski astronom sir Joseph Lockyer istovremeno su otkrili ovaj, do tada nepoznati element u sunčevom spektru. Lockyer je predlagao da se novi element nazove helij po grčkom Bogu Sunca, Heliosu. Postojanje novoga elementa dokazano je tek godine 1895. kada je Škotski kemičar sir William Ramsey izolirao helij u mineralima urana na Zemlji, a tek kasnije i u zraku. Godine 1903. helij su otkrili u prirodnom plinu, koji je i danas njegov glavni izvor. Helij je neotrovan, nekorozivan i nezapaljiv plin bez boje i mirisa. Vrije kod temperature 4,2 stupnja Kelvina tj. kod –269 °C te je plin s najnižim vrelištem, a tekući plin je najhladnija tvar na zemlji. Zbog tih svojstava najprikladniji je za kriogenu primjenu u novim tehnologijama kao što su supervodljivost, slikanje s magnetnom rezonancom (MR), nuklearna magnetna rezonanca (NMR), u fizici i drugim kriogenim područjima. Zbog posebnih svojstava u plinskom stanju, helij se upotrebljava u raznim industrijama i područjima, kao što su ronjenje, podizanje, provjera nepropusnosti, u auto industriji, u industriji poluvodiča, rezanju, varenju, nanotehnologiji i analitici.

  Helij u tekućem stanju dostavlja se kupcima u posebno izoliranim ISO pakiranjima ili u Dewar posudama, a kao plin u bocama ili baterijama. Tvrtka Linde upravlja s jednim od najvećih postrojenja za dobivanje helija u svijetu, u kanadskom Otisu. Posjeduje još izvore u Alžiru, Kataru i Australiji. Više od 50 sustava za pretakanje helija u svim većim gradovima svijeta, osigurava sigurnu i najpouzdaniju distribucijsku mrežu u svijetu.

  Više informacija / prospekti >>
 • Suhi led
  Suhi led
 • Suhi led
  Suhi led
  Suhi led je ugljikov dioksid ( CO2 ) u čvrstom agregatnom stanju; tj, zamrznuti neotrovni plin. Izrađuje se u peletima debljine 3 mm na temperaturi -76 °C. Upotrebljava se u prehrambenoj industriji ili za čišćenje suhim ledom
   
  U prehrambenoj industriji se upotrebljava za produžetak trajanja mesnih i drugih proizvoda. U vinogradarstvu se upotrebljava za hlađenje mošta. Kod punjenja piva i drugih pića dodaje se radi produženja roka uporabe proizvoda i poboljšanja okusa.

  Kao metoda čišćenja, koristi se za skidanje stare boje, masnoća i drugih nečistoća na površini. Može se koristiti i za čišćenje osjetljivih površina. Odmah nakon čišćenja, peleti ispare i vraćaju se u atmosferu, a površina ostane čista i suha.

  Suhi led dostavlja se u posebnim termo izoliranim kontejnerima, koji su predviđeni za transport proizvoda na niskoj temperaturi.

  Više informacija / prospekti >>
 • Rashladni plinovi
  Rashladni plinovi
 • Rashladni plinovi
  Rashladni plinovi
  Ponuda proizvoda
   
  Tvrtka Linde je već više od trideset godina dobavljač rashladnih sredstava za područje rashladnih i klimatizacijskih sustava. Nudimo široki izbor fluoriranih toplo gorivih plinova, uključivši i fluorirane ugljikovodike HFC (npr. R-134A, R-404A, R-410A, R-407C, R-422D, R-507, R-23, R-407F, R-417A) i hidrofluorirane ugljikovodike HFO (npr. R-1234yf, R-1234ze, R-448A; R-449A).
  Naša tvrtka nudi i okolišu manje štetne plinove za hlađenje, kao što su amonijak (R-717), ugljikov dioksid (R-744 ), propan (R-290) i izobutan (R-600a).
  Hlađenje kao proces, postao je važan dio našega svakodnevnog života. Hrana se zamrzava, hladi, skladišti, transportira i raspakirava u komorama za hlađenje, koje se hlade uz pomoć rashladnih plinova. Hlađenje je ključna komponenta mnogih industrijskih procesa, na primjer u farmaciji, kemijskoj industriji ili proizvodnji zemnog plina. I naša vozila, uredi, trgovine, tvornice i javne ustanove također se hlade uz pomoć uređaja za hlađenje.
  Zakonodavstvo i postupna zabrana
  Mnoga rashladna sredstva na bazi fluoriranih toplo gorivih plinova, uvrštena su među sredstva koja uzrokuju globalno zagrijavanje (GWP) i oštećuju ozonski omotač. Zbog toga se njihova prodaja i korištenje nadzire od strane zakonodavca. Naša tvrtka prati i poštuje propise te našim klijentima omogućuje savjetovanje u vezi uporabe sredstava za hlađenje.
  Više informacija / prospekti >>
 • Medicinski plinovi, oprema i tehnička rješenja
  Medicinski plinovi, oprema i tehnička rješenja
 • Medicinski plinovi, oprema i tehnička rješenja
  Medicinski plinovi, oprema i tehnička rješenja
  Tvrtka GTG plin je vaš pouzdani dobavljač medicinskih plinova i opreme za bolnice i druge zdravstvene ustanove.

  Brinemo za sve vaše potrebe od proizvodnje do isporuke medicinskih plinova te prodaje, instalacije i održavanja opreme, tako da se možete usredotočiti samo na dobrobit svojih pacijenata.

  Uporaba plinova u medicini:

  • plinovi za respiraciju,

  • MRI-pretrage,

  • hiperbarične komore,

  • inkubatori - uporaba NO plina,

  • plinovi za dijagnostiku,

  • plinovi za klinički laboratorij.

  Više informacija / prospekti >>
 • Prehrambeni plinovi
  Prehrambeni plinovi
 • Prehrambeni plinovi
  Prehrambeni plinovi
  Prehrambeni plinovi su plinovi koji se koriste kao pomagala ili aditivi pri obradi hrane kako bi se osigurala usklađenost sa standardima
   
  Naši prehrambeni plinovi su sukladni propisima za hranu, kao što je direktiva Komisije 96/77/ES o aditivima za hranu u državama Europske unije.

  Glavni plinovi koji se koriste pri pakiranju u kontoliranoj atmosferi su ugljikov dioksid, dušik i kisik. Upotrebljavaju se pojedinačno ili u kombinaciji. Prilikom odabira plina ili plinske mješavine treba razmotriti svojstva plinova i reakciju sa sastojcima hrane, npr. topljivost u hrani.

  Za prehrambene namjene tvrtka GTG plin nudi ugljikov dioksid (CO2), dušik (N2) i kisik (O2) za hranu te njihove mješavine, a jednako tako i ostale plinove koji se mogu i smiju upotrebljavati s hranom. To su pojedinačni plinovi u bocama pod visokim tlakom te ukapljeni plinovi u izoliranim rezervoarima za naknadno miješanje u stroju za pakiranje.

  Dušik i kisik se dobivaju iz atmosferskog zraka. Ugljikov dioksid dobivamo iz prirodnih nalazišta, kao nusproizvod postupka fermentacije (vino, pivo) ili pri proizvodnji amonijaka.

  Više informacija / prospekti >>
 • Brzo hlađenje i zamrzavanje hrane
  Brzo hlađenje i zamrzavanje hrane
 • Brzo hlađenje i zamrzavanje hrane
  Brzo hlađenje i zamrzavanje hrane
  Naša tvrtka aktivno sudjeluje na području brzoga hlađenja i zamrzavanja prehrambenih proizvoda.
   
  U ponudi imamo plinove za hlađenje i zamrzavanje u tekućem obliku i to tekući dušik (LIN), tekući ugljikov dioksid (LIC) i ugljikov dioksid u obliku suhoga leda ili suhoga snijega.

  Radi zahtjeva o produljenju roka trajanja zamrznute hrane te radi postizanja što kvalitetnije i zdravije hrane, nudimo tehnologiju brzoga zamrzavanja i hlađenja tekućim plinovima, koji u vrlo kratkom roku hlade proizvod na nisku temperaturu.

  Tehnologija Linde CRYOLINE upotrebljava tekući dušik -196 ºC i tekući ugljikov dioksid -79 ºC.

  Više informacija / prospekti >>
 • Plinovi za zavarivanje i rezanje i regulacijska oprema
  Plinovi za zavarivanje i rezanje i regulacijska oprema
 • Plinovi za zavarivanje i rezanje i regulacijska oprema
  Plinovi za zavarivanje i rezanje i regulacijska oprema
  Linde je jedan od najvećih proizvođača i distributera plinova za zavarivanje i rezanje, sigurnosne i regulacijske opreme u svijetu
   
  Više od 100 godina tradicije na tržištu industrijskih plinova i opreme omogućuje nam razvoj cjelovitih rješenja i opskrbu visokokvalitetnim industrijskim proizvodima te sigurnosnom i regulacijskom opremom širom svijeta.

  Uz znanje i sposobnosti, zaposlenici GTG plina d.o.o. idealni su partneri za opskrbu kupaca s robnim markama Linde, uključujući i izvorne marke drugih vodećih svjetskih proizvođača:

  • zaštitni plinovi za zavarivanje,

  • tehnički plinovi za lasersko zavarivanje i rezanje,

  • oprema za opskrbu tehničkim plinovima,

  • sigurnosna oprema za rad s tehničkim plinovima,,

  • pomoćni materijal za rad s tehničkim plinovima.

  Više informacija / prospekti >>
 • 300-barska tehnologija, optimizacija opskrbe plinovima
  300-barska tehnologija, optimizacija opskrbe plinovima
 • 300-barska tehnologija, optimizacija opskrbe plinovima
  300-barska tehnologija, optimizacija opskrbe plinovima
  300-barska punjenja boca i baterija imaju više prednosti. Donosi nova racionalna rješenja u opskrbi tehničkim plinovima, a istovremeno povećava učinkovitost, produktivnost, ekonomičnost i sigurnost opskrbe
  Prednosti korištenja 300-barskih punjenja:

  • veća količina plina u ambalaži, smanjuje se učestalost isporuka,

  • smanjuje frekvenciju izmjene i manipulacije ambalaže,

  • smanjuje potreban skladišni prostor,

  • uporaba novih boca sa različitim tipovima ventila na bocama,

  • neposredna uporaba prilikom nadogradnje regulacijske opreme,

  • pozitivan utjecaj na okoliš.

  Uporaba 300-barske tehnologije u skladu je sa svim sigurnosnim pravilima i u potpunosti je sigurna.

  Pogodna je za sve vrste primjena, kako za tehničke plinove tako i za plinove visoke čistoće.

  Više informacija / prospekti >>
 • Specijalni plinovi i oprema HiQ
  Specijalni plinovi i oprema HiQ
 • Specijalni plinovi i oprema HiQ
  Specijalni plinovi i oprema HiQ
  Laboratorijske aplikacije – specijalni plinovi i oprema - HiQ Točnost je potrebna u svemu, tomu teže zaposlenici GTG plin-a
  HiQ™ predstavlja visokokvalitetne čiste plinove i pliske mješavine te posebnu sigurnosnu i regulacijsku opremu tvrtke Linde. To su kalibracijske mješavine, instrumentalni plinovi, plinovi visoke čistoće i oprema za točno doziranje plinova. Ovi proizvodi omogućuju najučinkovitije vođenje modernih laboratorija i mjernih aplikacija.

  Zašto je HiQ drugačiji od ostalih? Prije svega, točnost je važna kod svega što činimo. U ponudi HiQ imamo mnogo jedinstvenih proizvoda, koji su dobavljivi jedino kod Linde grupe i tvrtkama unutar grupacije.

  Više informacija / prospekti >>

GTG plin d.o.o.

Kalinovac 2/a, 47000 Karlovac

 

Prodaja:

T: +385 (0)47 609 200

E: info.hr@gtg-plin.com

Maloprodaja:

T: +385 (0)47 651 112

Narudžbe i distribucija:

branka.kahriman@gtg-plin.com

T: +385 (0)47 651 607

M: +385 (0)91 2206 279

 

 

 

 

 

 

 

GTG plin d.o.o.

Distribucijski centar Zagreb

Ulica grada Gospića 3, 10000 Zagreb

T: +385 (0)1 2409 718

M: +385 (0)91 2099 555

PRODAJNA MESTA:

 

SIGMAT d.o.o.

Gromačnik 35, 35000 Slavonski Brod

T:  035 465 459

M: 098 405 821

 

SALONA VAR d.o.o.

Kaštelanska 39a, 21210 Solin

T: 021 217 571

M: 099 509 6213

 

KAMERO d.o.o.

Sv. Jakova 49, 47300 Ogulin

T:  095 6707 070

webdesign www.enter.si