Industrijske pline je strankam mogoče dobaviti na različne načine, vključno z visokotlačnimi jeklenkami do rezervoarjev, ki hranijo plin v obliki kriogenske tekočine pri zelo nizkih temperaturah.

Oskrba

Industrijski plini se uporabljajo v številnih proizvodnih procesih, potrebe pa se spreminjajo glede na zahteve posamezne stranke. Tlak, prostornina in pretok so ključni dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati pri določanju najustreznejšega in stroškovno najučinkovitejšega načina oskrbe.

Plini so na voljo v jeklenkah različnih oblik bodisi kot plin pod visokim tlakom ali tekočina pod nizkim tlakom. Ti proizvodi vsebujejo omejeno količino plina, vendar jih je mogoče zlahka premakniti na želeno mesto. Številni plini, utekočinjeni pri nizkih temperaturah, so na voljo v malih kriogenskih posodah ali v velikih rezervoarjih, ki vsebujejo več deset tisoč litrov utekočinjenega plina.

Na voljo so on-site oskrbni sistemi (ECOVAR), ki so zgrajeni okoli standardiziranih komponent.  Tako dosežemo največjo stroškovno učinkovitost. Na voljo so rešitve za proizvodnjo dušika, kisika in vodika. Strankam, ki potrebujejo večje količine industrijskega plina, nudimo on-site rešitve po meri. Razvili smo močan on-site proizvodni portfelj za dobavo atmosferskih ter tudi kemičnih plinov v zahtevanih količinah in kakovostih.

 

 • Jeklenke
  Jeklenke
 • Jeklenke
  Jeklenke
  Industrijski plini so na voljo v različnih jeklenkah, odvisno od lastnosti plina. Nekatere izmed njih so pod visokim, medtem ko so druge na voljo le pod nizkim tlakom. Lastnosti plina narekujejo način oskrbovanja stranke.
   
  Pline, kot so kisik, dušik, argon, vodik in helij, je mogoče brez težav stisniti v jeklenke pod tlakom do 300 barov.

  Te jeklenke se izdelane iz materialov, ki zmorejo vzdržati takšne tlake. Običajno so izdelane iz jekla visoke trdnosti ali aluminija, v zadnjem času pa so na voljo tudi sodobne kompozitne jeklenke.

  Številni gorilni plini so pri sobni temperaturi v tekočem stanju in hranjeni pod nizkim tlakom v tankih jeklenkah iz jekla ali kompozitnih materialov. Acetilen je zaradi svojih lastnosti potrebno hraniti v jeklenki, ki vsebuje porozno maso, v kateri je plin hranjen v nosilnem topilu.

  Te jeklenke so na voljo v različnih velikostih, ki so običajno označene z vodno prostornino embalaže. Katera velikost je najprimernejša za vas, je odvisno od številnih dejavnikov, vključno s porabo in pretokom.

  Izhodne navoje narekujejo mednarodni standardi, ki zagotavljajo, da je mogoče priključiti le s temi zahtevami združljive regulatorje.

  Za aplikacije, ki zahtevajo večje količine, podjetje GTG plin nudi tudi snope oz. baterije, ki so sestavljeni iz več medsebojno povezanih jeklenk na paletah.

  Read More
 • Sodi
  Sodi
 • Sodi
  Sodi
  Sodi predstavljajo embalažo srednje velikosti, ki običajno vsebujejo od 400 kg do 1500 kg proizvoda.
   
  Velikost in prostornina sodov sta odvisni od natančnih specifikacij soda in gostote proizvoda.

  Sodi se običajno uporabljajo kot embalaža za oskrbo s plini pod nizkim ali srednje visokim tlakom. Najpogostejši tovrstni proizvodi so pakirane kemikalije (npr. amonijak, vodikov klorid, žveplov dioksid, etilen oksid, ogljikovodiki) in hladilna sredstva (npr. R134a, R404A, izobutan, propan).

  Sodi so primerna embalaža za tiste stranke, katerih potrebe so prevelike, da bi jih bilo mogoče preprosto zagotoviti z jeklenkami, vendar še vedno premajhne za oskrbo v večjih ISO cisternah.

  Prednost sodov je v zmanjšani potrebi po menjavanju, preklapljanju in premeščanju jeklenk, manjše so tudi prostorske zahteve.

  Read More
 • Oskrba v velikih količinah
  Oskrba v velikih količinah
 • Oskrba v velikih količinah
  Oskrba v velikih količinah
  Večje količine plina dobavljamo s cisternami v skladišča na lokacijah strank bodisi kot kriogensko tekočino ali visokotlačni plin.
   
  Velike količine kisika, dušika, argona, vodika* in ogljikovega dioksida dobavljamo v tekoči obliki, saj zavzamejo veliko manj prostora kot plin. Tekočine dostavljamo z namensko floto kriogenskih cistern v vakuumsko izolirane rezervoarje na lokacijah strank, ki jih vzdržujemo in so običajno v naši lasti. Zahtevani tlak shranjene tekočine nadzira samodejni regulativni sistem.

  Če stranka za svoje postopke potrebuje plin, se tekočina uplini in dostavi po cevi za oskrbo s plinom. Če stranka potrebuje tekočino, se dostavi neposredno iz rezervoarja po kriogenskem vakuumsko izoliranem cevovodu. Velikost in vrsta rezervoarja ter uparjanje je izbrano v skladu z individualnimi potrebami strank.

  * Večje količine vodika običajno dobavljamo v visokotlačnih cisternah. Dobava poteka bodisi z neposrednim prenosom v stalne rezervoarje ali v obliki on-site cistern za hrambo.

  Rezervoarji ali visokotlačne cisterne je mogoče opremiti s telemetričnim sistemom za oddaljeni nadzor količin v realnem času, ki zagotavlja, da je proizvod vedno na voljo.

  Read More
 • On-site rešitve
  On-site rešitve
 • On-site rešitve
  On-site rešitve
  ECOVAR: pregled standardnih on-site rešitev. Prednosti naših standardnih on-site rešitev so naslednje: pogodba o oskrbi s plinom, sistem, sestavljen iz standardne naprave in rezervne enote, za izgradnjo, namestitev in upravljanje poskrbi Linde, portfelj standardnih naprav z visoko prilagodljivostjo. Partnerstvo z nami prinaša: brezskrbno osredotočanje na vaš temeljni posel, vrhunsko tehnologijo, največjo zanesljivost oskrbe dolgoročno stroškovno učinkovitost.
  Read More
 • Cevovodi
  Cevovodi
 • Cevovodi
  Cevovodi
  Ko industrije zahtevajo izredno velike količine plina za njihovo proizvodnjo.
   
  Za petrokemične procese ali izdelavo jekla se dnevno porabi več tisoč ton kisika. Inertni dušik se uporablja v kemični industriji ali kot utekočinjen plin za zmrzovanje hrane. Številne rafinerije porabijo velike količine vodika za izboljšanje kakovosti bencina, skladno z zakonodajo, in ogljikovega dioksida kot osnovnega proizvoda za kemično industrijo.

  Te izredno velike potrebe po kisiku, dušiku, vodiku, ogljikovem dioksidu ali sinteznem plinu lahko dobavimo po cevovodih ali cevovodnih omrežjih. Proizvodni obrat lahko postavimo v bližini posamezne stranke, ali pa več proizvodnih obratov povežemo v omrežje, ki služi več strankam, ki se nahajajo v istem industrijskem grozdu ali področju.

  Linde nudi standardne rešitve in rešitve po meri, ki temeljijo na naši dolgoletni tradiciji na področju proizvodnje obratov za ločevanje zraka in HyCO obratov za vse industrijske panoge v različnih velikostih in za različne količine plina. Ker takšen način oskrbe zahteva intenzivno individualno svetovanje, so v glavnih regijah sveta na voljo Lindejevi strokovnjaki za neposredno podporo strankam.

  Read More
 • Obrati za ločevanje zraka
  Obrati za ločevanje zraka
 • Obrati za ločevanje zraka
  Obrati za ločevanje zraka
  Obrati za proizvodnjo kisika, dušika in argona, prilagojeni vašim potrebam.
   
  Strankam, ki potrebujejo velike količine kisika, dušika, argona, Linde nudi bodisi plin ali obrate za ločevanje zraka za proizvodnjo plina na lokaciji stranke.

  GTG plin in Linde inženiring tesno sodelujeta in strankam nudita najboljše individualne rešitve.

  Za obrate za ločevanje zraka skrbi Lindejev inženirski oddelek, ki je vodilni tehnološki partner za načrtovanje in izgradnjo tovrstnih obratov na svetu. Globalni uspeh temelji na obsežnih izkušnjah iz industrijskega inženiringa na področju načrtovanja, projektnega razvoja in izgradnje industrijskih obratov na ključ. Tovrstni proizvodni obrati sodijo med največje in najzahtevnejše gradbene konstrukcije nasploh.

  Na svetu je le peščica izvajalcev, ki je kos njihovemu načrtovanju in izgradnji. Z več kot 1.000 patenti na področju industrijskega inženiringa in 4.000 dokončanimi obrati se Linde uvršča med vodilne mednarodne izvajalce tovrstnih obratov.

  Stranke po vsem svetu zaupajo Lindejevi neprimerljivi zanesljivosti, učinkovitosti in usposobljenosti pri načrtovanju projektu.

  Read More
 • HyCO obrati
  HyCO obrati
 • HyCO obrati
  HyCO obrati
  HyCO (sintezni plin) obrati za proizvodnjo vodika in ogljikovega dioksida, zgrajeni po vaših zahtevah.
   
  Strankam, ki potrebujejo velike količine kisika, dušika, argona, Linde nudi bodisi plin ali obrate za ločevanje zraka za proizvodnjo plina na lokaciji stranke.

  Strankam, ki potrebujejo velike količine vodika, ogljikovega dioksida ali obojega kot HyCO ali sinteznega plina, Linde nudi bodisi plin ali HyCO obrate za proizvodnjo plina na lokaciji stranke. GTG plin in Linde inženiring tesno sodelujeta in strankam nudita najboljše individualne rešitve.

  Za obrate za proizvodnjo vodika ali kemične obrate, na primer SynGas ali HyCO (vodikov - ogljikov dioksid) obrate, skrbi Lindejev inženirski oddelek, ki je vodilni tehnološki partner za načrtovanje in izgradnjo tovrstnih obratov na svetu. Globalni uspeh temelji na obsežnih izkušnjah iz industrijskega inženiringa na področju načrtovanja, projektnega razvoja in izgradnje industrijskih obratov na ključ. Tovrstni proizvodni obrati sodijo med največje in najzahtevnejše gradbene konstrukcije nasploh. Na svetu je le peščica izvajalcev, ki je kos njihovemu načrtovanju in izgradnji.

  Na svetu je le peščica izvajalcev, ki je kos njihovemu načrtovanju in izgradnji. Z več kot 1.000 patenti na področju industrijskega inženiringa in 4.000 dokončanimi obrati se Linde uvršča med vodilne mednarodne izvajalce tovrstnih obratov.

  Z več kot 1.000 patenti na področju industrijskega inženiringa in 4.000 dokončanimi obrati se Linde uvršča med vodilne mednarodne izvajalce tovrstnih obratov.

  Stranke po vsem svetu zaupajo Lindejevi neprimerljivi zanesljivosti, učinkovitosti in usposobljenosti pri načrtovanju projektu.

  Read More
 • Zanesljivost oskrbe
  Zanesljivost oskrbe
 • Zanesljivost oskrbe
  Zanesljivost oskrbe
  Ko štejeta kakovost in razpoložljivost.
   
  Pri Linde razumemo, kako pomembna je pravočasna oskrba s proizvodi na kakovostni ravni, ki jo zahtevate in potrebujete.

  Zaradi tega pridobivamo in proizvajamo naše proizvode, od kisika do helija, od kemikalij do hladilnih sredstev, na več različnih lokacijah in virih, kar vam zagotavlja, da boste prejeli vaša naročila, ne glede na proizvodne ovire na določenem področju.

  Lindejeva politika z več viri je še dodatno podprta s strani več globalnih lokacij za velike količine in mešanje. Te izpostave nudijo skladišča za glavne proizvode kot tudi zalogo v naši distribucijsk mreži.

  Read More

GTG plin d.o.o.

Bukovžlak 65b

SI-3000 Celje

Slovenija

Naročila plinov:

T: +386 (0)3 426 0 777

Centrala:
T: +386 (0)3 426 0 760

Dežurna servisna služba (24h):

M: 031 71 80 78

E: prodaja@gtg-plin.com

Delovni čas / pon. - pet. / 7.00 - 15.00

GTG plin d.o.o., PE Velenje

3320 Velenje, Preloška cesta 1

T: 03 891 90 02

Delovni čas / pon. - pet. / 7.00 - 15.00

PRODAJNA MESTA:

 

PAM d.o.o.

Prodaja tehničnih, prehrambenih plinov

5271 Vipava, Goriška cesta 5F

T: 05 368 53 63

Delovni čas / pon. - pet. / 8.00 - 16.00

 

ZMET, Marica Vedenik s.p.

Prodaja tehničnih, prehrambenih plinov, UNP

3312 Prebold, Sveti Lovrenc 55

T: 03 705 34 10

Delovni čas / pon. - pet. / 10.00 - 18.00

 

INPLAN D.O.O.

Poslovna enota Ptuj, poslvni center Petovia

Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj

T: 041 745 400, 02 788 00 04

Delovni čas / pon. - pet. / 7.00 - 15.00

 

 

NARAGLAV JOŽE s.p.

Prodaja tehničnih, prehrambenih plinov, UNP

8270 Krško, CKŽ 137

T: 07 490 12 81

Delovni čas / pon. - pet. / 8.00 - 15.00

 

KLJUČAVNIČARSTVO AJD d.o.o.

Prodaja tehničnih, prehrambenih plinov, UNP

2316 Zgornja ložnica, Korplje 3/a

T: 02 818 18 18

Delovni čas / pon. - pet. / 7.00 - 15.00

 

Milan Šanko d.o.o.

Prodaja hladilnih plinov

9000 Murska Sobota, Prešernova ulica 25

T: 02 536 18 42
M: 040 298 310 Milan Šanko

Delovni čas / pon. - pet. / 8.00 - 15.00

design www.enter.si