Medicinski plinovi,
oprema i tehnička rješenja

MEDICINSKI PLINOVI

Plinovi su pomoć pri respiraciji i anesteziji, omogućuju specijalistima da proučavaju funkcioniranje pluća i kardiovaskularnog sustava. U isto vrijeme su nepogrešivi u dijagnostici – kada zadovoljavaju određene specifikacije mogu se koristiti za rad i umjeravanje medicinskih mjernih instrumenata.

Plinovi za respiracijo

Kisik i različite mješavine se koriste kada je ravnoteža plinova u tijelu narušena. To se događa kada je tijelo podvrgnuto neuobičajenim naporima ili kada je disanje slabo uslijed udisanja anestetika i drugih tvari koje imaju umrtvljujući učinak na centar disanja.

MRI-pretrage

Koristi se za generiranje slika ljudskog tijela u slojevima te također za promatranje metaboličkih procesa u živom tkivu.

Primarni alati za generiranje vanjskog magnetnog polja su supravodljivi magneti. Slitina niobija (kolumbija) i titana koja se koristi za spiralu supravodljivog magneta, ima temperaturu prijelaza -263,7 C.

Jedini plin primjeren za tako niske temperature je ukapljeni helij.

Hiperbarična komora

Hiperbarična terapija sa 100%-tnim medicinskim kisikom (HBO) je moguća u posebnoj komori pod tlakom. U komori može tlak biti tri puta veći nego u okolini.

Liječenje pomoću metode HBO je namijenjeno za dekompresijske bolesti, embolije, otrovanja monoksidom, nesvijest ili tamo gdje su prisutni neurološki simptomi.

Inkubatori – uporaba NO plina

Studije su pokazale da je liječenje s NO prouzrokovalo izrazito poboljšanje oksigenacije kod novorođenčadi s plućnom hipertenzijom. Prilikom udisanja uzrokuje širenje žila u plućima čime se smanjuje plućna hipertenzija. Pomaže i pri smanjenju upale pluća.

Multietnička klinička studija je potvrdila da liječenje udisanjem NO smanjuje potrebu za ECMO (rizično, vrlo invazivno liječenje za novorođenčad s hipoksičnim respiratornim zatajenjem).

Plinovi za dijagnostiko

Kalibracijske plinske mješavine su posebne plinske mješavine koje se koriste za kalibriranje (umjeravanje) mjerne opreme. Igraju i značajnu ulogu u različitim procesima i eksperimentalnim istraživanjima. Tvrtka GTG plin nudi kalibracijske mješavine sa preko 150 različitih sastava plinova ...

Plini za klinički laboratorij

Plinovi i plinske mješavine nisu potrebni samo za dijagnostiku i anesteziju. Na temelju dugogodišnjeg iskustva u laboratorijima od početka se poštuju najstroži kriteriji instrumenata za analizu plinova. Visokokvalitetni plinovi za instrumente i odgovarajuća opskrba plinovima su preduvjet za nesmetanu i pouzdanu analizu.

 

OPSKRBA MEDICINSKIM PLINOVIMA I OPREMA

Možnost oskrbe

Mogućnosti opskrbe su različite, ovisno o potrebama korisnika. Koriste se boce, mobilne posude i rezervoari s opremom za medicinske plinove.

Mogućnost opskrbe / PDF>>

Linde integrirani ventili (LIV®)

Sistem LIV omogućuje jednostavnu mobilnu terapiju. Sistem ima integrirani ventil, što znači da je lagan i spreman za trenutačnu uporabu. Instalacija je vrlo jednostavna. Manja težina znači i manje napora pri podizanju, prenošenju i uporabi. Na LIV samo priključite masku, otvorite ventil i sustav je spreman za početak liječenja. Rukovanje  LIV-om omogućuje optimalnu sigurnost za zdravstveno osoblje i pacijente. Regulatore s visokim tlakom punjenja nije potrebno mijenjati. Ispuštanje plina se pažljivo prati. Pomoću integriranog regulatora možete koristiti konstantan, nizak tlak i protok medicinskog plina.

 

 

Tehnička rješenja za opremu i sustav distribucije plina

Tvrtka GTG plin brine o redovitom servisiranju i održavanju vlastite opreme i opreme koju dajemo strankama na korištenje. Naša servisna služba zaokružuje kompletnu opskrbu plinovima, od odgovarajuće i kvalitetne montaže, odgovarajuće sigurnosno-regulacijske opreme i cjevovoda, do redovitog i preventivnog održavanja i servisiranja regulacijske opreme koja je od ključne važnosti za kvalitetnu opskrbu plinovima.

Tvrtka GTG plin nudi:

- stručno savjetovanje pri projektiranju kompletne opskrbe plinovima,

- projektiranje plinskih stanica, cijevnih razvoda i potrošačkih mjesta,

- postavljanje kompletne plinske stanice za opskrbu plinovima,

- izvedbu cjevovoda za plinove,

- montažu regulacijske opreme i potrošačkih mjesta za plinove (laboratoriji),

- održavanje opreme u plinskoj stanici, cjevovoda i potrošačkih mjesta za opskrbu plinovima.

Regulacijska oprema i dodaci za opskrbu  medicinskim plinovima / PDF >>

 

Njega kod kuče

Heliosov Heliosov svestrani rezervoar Helios Marathon je kompatibilan s jedinicom za ukapljeni kisik. Na raspolaganju su dvije različite veličine. Rezervoar vam pomaže optimalno iskoristiti uporabu ukapljenog kisika. Troškovi isporuke su minimalni jer se temelji na sustavu malih gubitaka pri isparavanju. Rezervoar može dopremati kisik također direktno do pacijenta, preko vanjskog ventila za regulaciju protoka.

Heliosova naprava Marathon je malena i lagana. Puna teži samo 2,5 kg, ali je moćna i napunjena može izdržati 22 sata. Prenosne kisične naprave omogućuju veliku slobodu pacijentima koji se liječe kisikom. Naprava Helios Marathon je kompatibilna s univerzalnim rezervoarom Helios.

Pomagala / PDF >>

 

 

Proizvodi

GTG plin d.o.o.

Kalinovac 2/a, 47000 Karlovac

 

Prodaja:

T: +385 (0)47 609 200

E: info.hr@gtg-plin.com

Maloprodaja:

T: +385 (0)47 651 112

Narudžbe i distribucija:

branka.kahriman@gtg-plin.com

T: +385 (0)47 651 607

M: +385 (0)91 2206 279

 

 

 

 

 

 

 

GTG plin d.o.o.

Distribucijski centar Zagreb

Ulica grada Gospića 3, 10000 Zagreb

T: +385 (0)1 2409 718

M: +385 (0)91 2099 555

PRODAJNA MESTA:

 

SIGMAT d.o.o.

Gromačnik 35, 35000 Slavonski Brod

T:  035 465 459

M: 098 405 821

 

SALONA VAR d.o.o.

Kaštelanska 39a, 21210 Solin

T: 021 217 571

M: 099 509 6213

 

KAMERO d.o.o.

Sv. Jakova 49, 47300 Ogulin

T:  095 6707 070

webdesign www.enter.si