Logo

Proizvodi

Podjetje Linde proizvaja in trži različne vrste plinov. Če jih naštejemo le nekaj:

  • kisik
  • dušik in argon
  • acetilen
  • ogljikov monoksid
  • ogljikov dioksid.

Dobavljamo zaščitne in gorilne pline za uporabo pri varjenju ter tudi redke pline, kalibracijo plinskih mešanic, pline visoke čistoče in plinske mešanice v našem programu HiQ®, ki predstavlja predanost podjetja Linde najvišji možni kakovosti in globalni konsistenci plinov, opreme ter storitev. Kjer neposredna dobava plinov ni mogoča, jih priskrbimo od drugod, s čimer zagotovimo zanesljivo in stalno oskrbo.

Podjetje Linde je tudi aktivno vključeno v razvoj, proizvodnjo in trženje postopkov ter opreme za uporabo plina. Veliko teh dejavnosti se izvaja v izvrstno opremljenih centrih za uporabno tehnologijo podjetja Linde Gases po celem svetu. Poleg tega dobavljamo tudi pakirane kemikalije, ki so v pomoč pri proizvodnji in postopkih mnogih industrij, ter široko paleto hladilnih plinov za uporabo v klimatizaciji in hlajenju.

Da se zagotovi prejem plinov, ko je to potrebno in v potrebni količini, se načini oskrbe podjetja Linde raztezajo od nizkotlačnih, nizkopretočnih jeklenk do dobave preko plinovodov. Poleg industrijskih plinov podjetje Linde svoje stranke oskrbuje s široko paleto strojne opreme, od opreme in tehnologije za varjenje ter varnost do opreme in tehnologije za hrano ter pijačo, ohlajevanje in zamrzovanje.